Chương 54: Hồng Vô Thường (9)

Mấy ngày liên tục, Khiên Na đều đứng ngồi không yên, cứ hay thất thần giữa buổi họp với các Hắc Bạch Vô Thường và Thanh Hồng Vô Thường cùng được phân công phụ trách chuẩn bị nội dung sơ tuyển. Cuối cùng, đến chính Phạm Chương cũng hơi tức giận, đập bàn một cái rồi nói, “Khiên Na Ma La, ngươi có thể tập trung được không!”

Continue reading