Chương 27: Địa ngục A Tì (2)

Lấy Huyết Trì làm trung tâm, đất đai của tám đại địa ngục tỏa ra theo bốn phương tám hướng, trên dưới lơ lửng. Địa ngục cực nhiệt chìm dưới mặt đất, bên trên bầu trời tràn ngập chướng khí màu vàng sẫm đang bay sẽ có một địa ngục cực hàn, hai bên đối xứng nhau. Một nóng một lạnh hợp lại cùng nhau sẽ được gọi là địa ngục căn bản. Giữa tám đại địa ngục căn bản là đông đảo địa ngục vùng biên, cùng với những địa ngục cô độc tạo thành hoang nguyên vô tận.

Continue reading

Chương 24: Phụ mẫu từ đường (13)

Vừa nghe thấy Đàn Dương Tử nói phải về địa ngục, vẻ mặt Nhan Phi liền xụ xuống, “Nhưng chúng ta vẫn chưa bắt quỷ xong mà? Không phải vẫn còn phải nghĩ cách dựng một tấm bình phong trong ý thức của mỗi người dân Tương Dương, ngăn cản Hồng Vô Thường tiến vào sao?”

Continue reading