Chương 68: Hồng Vô Thường (23)

Trước vòng thi thứ ba, toàn bộ Địa Ngục Cung bị vây kín không một kẽ hở, mà Khiên Na cũng cảm nhận được rõ rằng, bất kể gã đi tới đâu, đều sẽ có người theo dõi gã. Đến ngay cả bên ngoài nơi gã ở cũng có ít nhất bốn năm người đang theo dõi.

Continue reading