Chương 48: Betelgeuse, thức tỉnh.

Không biết có phải là vì tính tình kẻ lữ hành bẩm sinh đã khoa trương hay không, hơn nữa hầu hết đều có năng lực trên người, cho nên bất kể thắng bại, bất luận sống chết, đầu tiên bọn họ đều cần phải áp đảo đối phương ở khí thế cái đã…

Continue reading

Chương 68: Hồng Vô Thường (23)

Trước vòng thi thứ ba, toàn bộ Địa Ngục Cung bị vây kín không một kẽ hở, mà Khiên Na cũng cảm nhận được rõ rằng, bất kể gã đi tới đâu, đều sẽ có người theo dõi gã. Đến ngay cả bên ngoài nơi gã ở cũng có ít nhất bốn năm người đang theo dõi.

Continue reading