Chương 69: Hồng Vô Thường (24)

Đôi mắt sâu thẳm như biển của A Y Đáp dần dần đảo qua khuôn mặt mỗi một dự bị đang trên đà tìm chết, nụ cười mang theo vẻ khinh bỉ, hắn dùng âm điệu thâm trầm nói, “Chúng ta chơi một trò chơi đi. Nếu như các ngươi thắng, ta sẽ tự vẫn tại chỗ, thế nào?”

Continue reading