[mục lục] Hành Vân Lưu Thủy – Thiệu Niên Mộng

hvlt

Tác giả: Thiệu Niên Mộng 邵年梦

Thể loại: cường cường, giang hồ ân oán, linh dị thần quái, tình hữu độc chung, gã lưu manh mặt sẹo người đầy bí ẩn x chàng nam thần dũng mãnh ngoài trắng trong đen

Bản gốc: 70 hồi (246 chương) + 3 phiên ngoại

Nguồn: Tấn Giang

Chuyển ngữ đã có sự cho phép của tác giả.

Văn án:

Sở Hành Vân tung hoành giang hồ nhiều năm, khinh công Đạp Tuyết Vô Ngân, kiếm pháp Hành Vân Lưu Thuỷ, vốn đang một thân một mình tự tại, mà làm thế nào cũng không ngờ được rằng võ công vừa mất hết thì thôi, còn phải chung đụng trong cùng thân thể với một tên lưu manh?

Kể từ đó, Sở Hành Vân không còn được sống yên bình một ngày nào nữa, lúc nào cũng có một tiểu linh hồn bay theo bên mình, ầm ĩ muốn chơi gay với y, mà càng đáng hận hơn chính là, tên lưu manh này hình như lại….
chính là ánh trăng sáng lưu lại trong lòng y từ mười năm trước?

Có câu nói: Nguyệt lão dắt nhầm mối, ông trời kết loạn duyên, mặc ngươi lẫy lừng cả đời, va trúng lưu manh trời giáng, chỉ đành cắt đứt tay áo, nhất thế song hồn đi giang hồ.

Lại có lời rằng:

Bảy năm liên hoàn án diệt môn, lục hào xếp xác theo quái tượng.

Năm bức hoạ tú cẩm sơn hà, tứ tộc huyết dạ quỷ tới cửa.

Ba lớp mặt nạ ân oán hận, lưỡng độ linh tê ái biệt ly.

Một mối tình thâm Vân cùng Thủy, thập niên người múa kiếm dưới trăng.

Chỉ dẫn đọc của tác giả:

Yên tâm sẽ HE, giang hồ kỳ ảo hồi hộp thám hiểm, giải mã, đánh quái, yêu đương, tuyến tình cảm 1v1, từ hai bên gài bẫy nhau đến gắn bó với nhau, một đời một kiếp một đôi người.

Tôn chỉ cốt truyện: Đưa tay vén mây nhìn trăng, chung quy đều sẽ hướng về ánh sáng. Gặp phải bóng đêm trước bình minh, xin tin tưởng ắt sẽ sáng lên.

Gặp nhau là duyên, đi ở tùy tâm, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

CP: → Tạ Lưu Thủy (công) X Sở Hành Vân (thụ) ←

Cảnh báo:

Truyện đầu tay của tác giả, khó tránh khỏi bug + thần triển khai + xử lý non tay.

Nhân vật chính không phải kiểu người tốt điển hình, có mặt tốt có mặt xấu, thích đọc nhân vật hoàn hảo mẫu mực tấm gương đạo đức thì không nên đọc.

Tác giả không nhận truyện hỗ sủng/sủng công/sủng thụ/thiên công/thiên thụ, editor cũng tự thấy truyện không đạt đủ các tiêu chuẩn “hỗ sủng/sủng công/sủng thụ/thiên công/thiên thụ”, không xứng đáng được phong tặng danh hiệu “hỗ sủng/sủng công/sủng thụ/thiên công/thiên thụ”, cho nên là hãy cân nhắc kỹ trước khi ấn đọc.

Thay vì để pass như thông thường thì pass sẽ được đặt ở các chương truyện có tình tiết bạo lực, máu me, lạm dụng… liên quan đến bệnh tâm lý của hai nhân vật.


Mục lục:

Hồi thứ nhất: Vân Thủy Duyên 1

Hồi thứ hai: Vó ngựa sai 2

Hồi thứ ba: Ngộ ác Thủy 3

Hồi thứ tư: Nháo hoa lâu 4

Hồi thứ năm: Nhất chi xuân 5

Hồi thứ sáu: Trường dạ kiếp 6

Hồi thứ bảy: Huyết nê thi 7

Hồi thứ tám: Tề thiên toán 8 9 10 11

Hồi thứ chín: Ngọc bụng quỷ 12 13 14 15

Hồi thứ mười: Hỏa khê phùng 16 17 18

Hồi thứ mười một: Hang đầu người 19 20 21 22

Hồi thứ mười hai: Thất sát họa 23 24 25 26

Hồi thứ mười ba: Chưởng trung mục 27 28 29 30

Hồi thứ mười bốn: Kiến tư hoặc 31 32 33

Hồi thứ mười lăm: Nhất diệp hùng 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Hồi thứ mười sáu: Đường đi khó 43 44 45 46

Hồi thứ mười bảy: Khách trong cuộc 47 48 49 50 51

Hồi thứ mười tám: Phi huyết trùng 52 53 54 55

Hồi thứ mười chín: Cộng sinh cổ 56 57 58 59 60

Hồi thứ hai mươi: Dạ lâm nguy 61 62 63

Hồi thứ hai mươi mốt: Khách trong mộng 64 65 66

Hồi thứ hai mươi hai: Bất hoang nhật 67 68 69 70

Hồi thứ hai mươi ba: 71 72

Hồi thứ hai mươi tư: Biến hình ký 73 74 75

Hồi thứ hai mươi lăm: Tiệc thết cừu 76 77 78

Hồi thứ hai mươi sáu: Mẫu đơn du 79 80 81 82 83

Hồi thứ hai mươi bảy: Kinh thu đào 84 85

Hồi thứ hai mươi tám: Súc sinh đạo 86 87

Hồi thứ hai mươi chín: Bạch nguyệt quang 88 89 90 91

Hồi thứ ba mươi: Bất dạ thành 92 93 94 

Hồi thứ ba mươi mốt: Sơn âm trạch 95 96 97

Hồi thứ ba mươi hai: Lưỡng trọng thiên 98 99 100

Hồi thứ ba mươi ba: Giáng sinh ký 101 102 103 104

Hồi thứ ba mươi tư: Cuống ngữ ốc 105 106 107 108

Hồi thứ ba mươi lăm: Khôi lỗi hí 109 110 111 112

Hồi thứ ba mươi sáu: Bạch Vân quy 113 114 115

Hồi thứ ba mươi bảy: Hi hi tửu 116 117 118

Hồi thứ ba mươi tám: Vô địch tiện 119 120 121

Hồi thứ ba mươi chín: Thiên tuyển trận 122 123 124 125

Hồi thứ bốn mươi: Đấu hoa hội 126 127 128 129 130 131 132

Hồi thứ bốn mươi mốt: Đào hoa chú 133 134

Hồi thứ bốn mươi hai: Mẫu chỉ nhân 135 136 137 138

Hồi thứ bốn mươi ba: Khô thảo nhiệt 139 140 141 142

Hồi thứ bốn mươi tư: Thiên hàng họa 143 144 145

Hồi thứ bốn mươi lăm: Âm dương quyết 146 147 148 149 150

Hồi thứ bốn mươi sáu: Minh nguyệt nhai 151 152 153

Hồi thứ bốn mươi bảy: Lương Sơn biệt 154 155 156 157 158 159 160

Hồi thứ bốn mươi tám: Yết bì ký 161 162 163 164 165

Hồi thứ bốn mươi chín: 166 167 168 169 170

Hồi thứ năm mươi: 171

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s