6A4208FB-1507-4B92-A1E4-3A985121BA06
Tác giả: Vu Triết 巫哲

Thể loại: Đam mỹ, cường cường, tương lai, kỳ ảo, giả tưởng, HE

Nguồn: Tấn Giang

Bản gốc: 100 chương chính văn + ??? Phiên Ngoại

Edit: Ru

Proofread: Cá

Văn án:

Đến tận cùng thế giới.

Nhân vật chính: Ninh Cốc, Liên Xuyên

Nhân vật phụ: không quan trọng, dù sao cũng nhiều như nước dưới biển.

Mọi chú thích trong truyện (nếu như không ghi nguồn cụ thể) đều được lấy từ wikipedia và baidu. Xin vui lòng không mang bản edit ra khỏi blog, cảm ơn.

Chuyển ngữ không có sự cho phép của tác giả.

Cảnh báo:

Đọc đến đâu làm đến đấy, cho nên mọi cách xưng hô đều chỉ được chọn bằng trực giác, sẽ được sửa liên tục nếu có thay đổi bởi tình tiết truyện.

Rất nhiều khái niệm trong truyện là do tác giả tự đặt ra, chú thích đưa ra chỉ để tham khảo, không cần bám vào chú thích, ảnh hưởng tới việc suy đoán khi đọc truyện.

Truyện trong như nước cất, không rõ vị trí trên dưới.

Tác giả không nhận truyện hỗ sủng/sủng công/sủng thụ/thiên công/thiên thụ, editor cũng tự thấy truyện không đạt đủ các tiêu chuẩn “hỗ sủng/sủng công/sủng thụ/thiên công/thiên thụ”, không xứng đáng được phong tặng danh hiệu “hỗ sủng/sủng công/sủng thụ/thiên công/thiên thụ”, cho nên là hãy cân nhắc kỹ trước khi ấn đọc.

Mục lục

01  02  03  04  05  06  07  08 09

10  11  12 13  14  15  16  17  18

19  20  21  22  23  24  25  26  27

28  29  30  31  32  33  34  35  36

37  38  39  40  41  42  43  44  45

46  47  48  49  50  51  52  53  54

55  56  57  58  59  60  61  62  63

64  65  66  67  68  69  70  71  72

73  74  75  76  77  78  79  80  81

82  83  84  85  86  87  88  89  90

91  92  93  94  95  96  97  98  99

hoàn


Fanart Liên Xuyên và Ninh Cốc

Artist: 青阳鹤山 (https://weibo.com/u/5837770905)

Ai có tài khoản weibo thì like và comment cho artist tại đây nhé: https://m.weibo.cn/5837770905/4493157221733676


Artist: 星子Dream星 (https://weibo.com/u/3971274969)

IMG_7373


Artist: 怒气-可嘉 (https://weibo.com/u/7207509409)


Artist: @Fleecetann (https://weibo.com/u/5113788885)


Artist: @云引回旋 (https://m.weibo.cn/6474611526/4507061113482079)


Artist: @梨三花哟 (https://weibo.com/u/5683513567)