[mục lục] Địa Ngục Biến Tướng — Liên Hề Liên Hề

E68CFAFD-5754-490E-82FE-86CB02C61C80

Tác giả: Liên Hề Liên Hề 莲兮莲兮

Thể loại: Đam mỹ, kinh dị, mỹ cường, sư đồ niên hạ, địa ngục, cõi âm, HE

Bản gốc: Hoàn 196 chương

Nguồn: Tấn Giang

Edit dựa trên bản QT của nhà Kho tàng đam mỹ

Chuyển ngữ đã có sự cho phép của tác giả.

Văn án:

Người người đều biết đến Hắc Bạch Vô Thường, nhưng lại không biết trong địa ngục còn có hai loại Vô Thường khác, một mặc đồ xanh, một mặc đồ đỏ, chuyên môn phụ trách lùng bắt ác quỷ chạy từ địa ngục đến nhân gian.

Đàn Dương Tử là một Thanh Vô Thường lạc đàn, Hồng Vô Thường mà gã hợp tác đã chết được ba trăm năm. Có điều, gã vẫn luôn độc lai độc vãng đã quen, dù sao cũng không cần cấp trên phái người đồng hành mới cho gã.

Thế nhưng, Đàn Dương Tử vẫn sẽ có chút cô đơn, thế nên mười năm trước gã đã thu nhận một đứa trẻ chín tuổi làm đồ đệ, không có chuyện gì thì dạy dỗ nó võ công, như thể nuôi con động vật nhỏ giải khuây.

Chỉ là gã không ngờ được rằng, mười năm sau, đồ đệ gã trưởng thành, lại cả ngày chỉ muốn trở thành một đấng trượng phu để sư phụ dựa vào…

CP: Nhan Phi X Đàn Dương Tử (Khiên Na Ma La)

Mọi chú thích trong truyện (nếu như không ghi nguồn cụ thể) đều được lấy từ wikipedia và baidu. Xin vui lòng không mang bản edit ra khỏi blog, cảm ơn.

Cảnh báo:

Truyện có nhiều cảnh miêu tả máu me, mụn mủ, không đề cử những người nhạy cảm với những thứ trên đọc lúc đang ăn uống.

Thụ có người cũ đã qua đời.

Mục lục

Tướng Quốc Tự

001 002 003 004 005 006 007

Nhà tranh Liễu Châu

008 009 010 011

Phụ mẫu từ đường

012 013 014 015 016 017 018 019

020 021 022 023 024 025

Địa ngục A Tì

026 027 028 029 030 031 032 033

034 035 036 037 038 039 040 041

042 043 044 045

Hồng Vô Thường

046 047 048 049 050 051 052 053

054 055 056 057 058 059 060 061

062 063 064 065 066 067 068 069

070 071

Trấn Hải Đường

072 073 074 075 076 077 078 079

Miếu Long Vương

080 081 082 083 084 085 086 087

Lạc Tùng Cốc

088 089 090 091 092 093 094

Phố Mã Hành

095 096 097 098

Trường Canh Kiếp

099 100 101 102 103 104 105 106 107 108

Hóa miêu ký

109 110 111 112 113

Đảo Bồng Lai

114 115 116

Mẩu ký ức

117 118 119

Đảo Bồng Lai

120 121 122 123 124 125

Tu La Đạo

126 127 128 129 130 131

Cảnh Giới Hư Vô

132 133

Rừng Vong Ưu

134 135 136 137 138 139

Ngục tù Cựu Thần

5 Replies to “[mục lục] Địa Ngục Biến Tướng — Liên Hề Liên Hề”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s