Phiên ngoại 7: Ngụy Sư x Thẩm Tiểu Thạch (4)

Thẩm Tiểu Thạch đơn phương cắt đứt liên lạc với Ngụy Sư, tính tình nó bướng bỉnh, mắt không lọt được một hạt cát, Ngụy Sư cũng chẳng biết phải làm sao với nó. Luôn nửa tháng sau đó, hai người không hề gặp lại. Ngụy Sư đã vài lần muốn gặp Thẩm Tiểu Thạch nói cho ra nhẽ, đều bị nó dập máy. Continue reading