Chương 81: Những năm tháng học trò và Hiện thực (hoàn)

  Edited by: dài quá một kiện siêu thô khó có thể miêu tả ngoạn ý nhược trí cũng tiện hề hề ác liệt hùng trùng thụ nhóm thân mụ tập sự họa sư Cả buổi chiều, Hàn Chấn đều ngây người. Cậu nghĩ trước nghĩ sau, bắt đầu hoài nghi hệ thống là một […]

Chương 80: Những năm tháng học trò

  Edited by: dài quá một kiện siêu thô khó có thể miêu tả ngoạn ý nhược trí cũng tiện hề hề ác liệt hùng trùng thụ nhóm thân mụ tập sự họa sư  “Muốn uống nước không?” Hà Cẩn Nhiên gật đầu, “Tôi muốn uống nước ấm.” Hàn Chấn đi vào phòng bếp đun […]