Chương 29: Mất đi là mãi mãi không còn nữa

  Edited by: đi ra ngoài rải phao nước tiểu nhìn xem chính mình bộ dáng Lâm Chiếu Hạc rất hiếm khi cảm thấy mình sống không tốt. Lúc biến thành người già, cậu không hề cảm thấy vậy, nhận được dự án này, cậu không cảm thấy vậy, ban nãy lúc mò xác chết, […]