Category Archives: lâm gia

Chương 29: Mất đi là mãi mãi không còn nữa

  Edited by: đi ra ngoài rải phao nước tiểu nhìn xem chính mình bộ dáng Lâm Chiếu Hạc rất hiếm khi cảm thấy mình sống không tốt. Lúc biến thành người già, cậu không hề cảm thấy vậy, nhận được dự án này, cậu không cảm thấy vậy, ban nãy lúc mò xác chết, […]

Chương 25: Thứ không thể từ bỏ chính là sống

  Edited by: Nội bức hư không nội tâm trống rỗng nhược trí tao lãng bệnh trạng song tính đại nãi trang thiểu năng trí tuệ tay mới xào giả Nghe về truyền thuyết đô thị sự sống vĩnh hằng bao giờ chưa? Trần Tây chính là một kẻ như vậy, hắn chẳng nhớ nổi […]