Chương 69: Hồng Vô Thường (24)

Đôi mắt sâu thẳm như biển của A Y Đáp dần dần đảo qua khuôn mặt mỗi một dự bị đang trên đà tìm chết, nụ cười mang theo vẻ khinh bỉ, hắn dùng âm điệu thâm trầm nói, “Chúng ta chơi một trò chơi đi. Nếu như các ngươi thắng, ta sẽ tự vẫn tại chỗ, thế nào?”

Continue reading

Chương 68: Hồng Vô Thường (23)

Trước vòng thi thứ ba, toàn bộ Địa Ngục Cung bị vây kín không một kẽ hở, mà Khiên Na cũng cảm nhận được rõ rằng, bất kể gã đi tới đâu, đều sẽ có người theo dõi gã. Đến ngay cả bên ngoài nơi gã ở cũng có ít nhất bốn năm người đang theo dõi.

Continue reading